in

Farma: Seksologija, magarac i vaginalne kuglice!


Sva nova dešavanja sa imanja u Lisoviću u znaku su Ekrema Jevrića, koji je održao predavanje iz seksologije, šetao magarca, ali i bio hipnotisan vaginalnim kuglicama. Detaljnije u posebnoj sekciji Farma 3.