in

Numerologija: Evo šta vam brojevi poručuju za naredne dane

Jasno je da je numerologija ili numerika, kako se još naziva, pored toga što je mistična i duhovna grana, duboko matematička u svojoj suštini.

U numerologiji stoga ne postoji ništa što se ne može matematički pojasniti, jedino što to zavisi od toga ko se njome bavi i koliko je njegovo poznavanje matematike iznad prosečnog nivoa školskog obrazovanja, kao i njegovog apstraktnog razumevanja ove egzaktne nauke što vlada našim svetom.

Pa, recimo, kada su u pitanju brojevi 1, 2, 3. i 4; oni u matematici predstavljaju prva 4 osnovna broja i u geometriji su osnova svih pravilnih formi. A u numerologiji su oni, analogno ovome, prva 4 broja Tvorca svog numeričkog sveta, a ljudi koji ih nose stvoreni su za preživljavanje i najgorih situacija i probijanje onoga što drugi ne mogu.

Nastavak na narednoj strani…